Sessler

Vážení hostia,

 

vitajte v zrekonštruovaných historických priestoroch firmy Sessler.

Prajeme Vám príjemné posedenie!

V roku 1752 dostalo slobodné mesto Trnava kráľovské povolenie postaviť nový pivovar. Vybudovali ho za hradbami mesta. Mesto pivovar prenajímalo až do konca prvej polovice 19. storočia a·ponúkli ho na predaj. Kúpil ho Mojžiš Kopper, ktorý bol posledným prenajímateľom. Hospodársky úpadok v·19. storočí priniesol aj zatvorenie pivovaru v·roku 1867. V·roku 1873 pivovar kúpil Jozef Sessler a·požiadal mesto o·povolenie vyrábať slad. Založil na tie časy sladovňu, ktorá si získala meno v·celej Európe. V·roku 1938 prevzal sladovňu nemecký arizátor Hugo Hofer. V roku 1948 bola sladovňa znárodnená a·prešla búrlivým obdobím zmien majiteľov, budovania a·rozširovania výroby, ale i úpadku. Výroba sladu však pretrvávala, hoci sa vykonávala prácne a ručne. Namočený jačmeň klíčil na tzv. humnách. Humno č. 1 slúžilo pre potrebu sladovne. V·sedemdesiatich rokoch 20 storočia bolo vedením vtedajšieho podniku prijaté rozhodnutie o·zrušení tohto humna.

 

Úpravami vznikli priestory, v·ktorých sa konali rôzne oslavy a·posedenia. Po roku 1989 v dôsledku častého striedania majiteľov sladovne tieto priestory využívali sporadicky a·začali chátrať. Koncom roku 2004 sa zdevastovaná sladovňa dostala do rúk nového majiteľa. Nová akciová spoločnosť opravila, zrenovovala a·zmodernizovala priestory bývalého humna č.1 na reštauráciu. Citlivým zakomponovaním technológie na výrobu piva získala reštaurácia svoju dominantu v·podobe dvoch medených kotlov. Návštevníci reštaurácie majú možnosť vidieť časť procesu varenia piva značky Sessler. Kto má záujem dozvedieť sa o výrobe viac, ponúkame mu možnosť exkurzie po pivovare. Tradičný postup a· vlastná receptúra dodáva tomuto skvelému nápoju jedinečnosť a·originalitu. Popri ochutnávaní piva Sessler si návštevníci môžu vybrať z· bohatej ponuky kuchyne Sessler. Ako aperitív pri posedení s·rodinou, priateľmi a·známymi doporučujeme naše vlastné špeciality – 20% svetlé pivo s·obsahom alkoholu 7% alebo 45% pivovicu.

 

Ponúknite sa naším pivom a poseďte pri dobrom jedle.

Na zdravie a·dobrú chuť Vám želá kolektív reštaurácie a pivovaru Sessler

Priestory reštaurácie

Hlavná sála

Hlavná sála ideálna pre oslavy, rodinné a firemné posedenia, či iné stretnutia s kapacitou 60 osôb + parket